Kan jeg bruke sommerdekk fra min gamle bil på min nye bil?

Når du monterer sommerdekk på bilen din, er det viktig at dekkene har riktig dimensjon. Hvis de har riktig dimensjon, kan de brukes, så lenge de er i god stand og har en slitedybde på minst 4 mm. Hvis dimensjonen er feil, må du ta kontakt med enten bilprodusenten eller dekkstasjonen for å se om […]

Hvor ofte skal jeg rotere mine allværdekk?

Rotasjon er viktig og bør gjøres slik at dekkene foran og bak slites med samme hastighet, når forskjellen i slitedybden er 2-3 mm. Hvis du bruker allværdekk hele året, må du kontrollere dekkets dybde. Hvis du bytter til vinterdekk, blir dekkene rotert ved denne anledningen. Du må rotere dekkene oftere hvis du har en elbil […]

Sommerdekk

En bil har 4støtdempere som har til oppgave å dempe støt slik at bilen ikke svinger. De har stor innvirkning på kjørekomfort og også på dekkgrepet. Demperne skyver dekkene mot veibanen som øker grepet og derfor avtar bremseavstanden når du bremser. De bidrar derfor til sikkerheten til bilen, noe som betyr at de er viktige […]

Må jeg rotere sommerdekkene mine?

Du bør alltid rotere dine dekk. Rotasjonen kan gjøres når du skifter mellom vinter- og sommerdekk, hvis dette er nok, vil avhenge av hvor mye kjøretur som er årlig. Ja, du må rotere dekkene. Hvis du har en elbil, kan det være at du trenger å rotere dekkene oftere. Roter dekkene når forskjellen i slitasje […]

Er det mulig å bruke allværsdekk hele året?

Dekk kan brukes hele året, også om vinteren. De trenger imidlertid å bli godkjent for vinterbruk hvis du tar sikte på å kjøre under vinterforhold. Det eneste du trenger å gjøre er å sørge for at du roterer dekkene, når slitasjeforskjellen mellom dekk foran og bak når 2 mm.